Welcome To Emerge Community Arts

community arts

We provide music and performing arts workshops and projects in the community. Children, Young people and adults have the opportunity to come and learn with us in a fun, relaxed and friendly environment.

Our services are open to everyone and we specialise in working with people who experience Autism Spectrum Condition, Mental and emotional or behavioural health issues, learning and sensory, physical difficulties or differences.

We understand that everyone is unique and respect people for who they are no matter what their circumstances in life. We realise there is a need to support people in their well-being through building confidence and communication skills.

Feeling good about yourself and exploring your talents and interests is our philosophy. We utilise Music and the Creative and Performing Arts including accredited courses for adults, Interactive Music, Band Sessions, Sound Recording, Creative Writing, Drama, Acting and Film Making.

We also deliver our own specialist Creative Communication Workshops, involving those who experience profound sensory/physical differences to participate in movement and music technology courses and workshops.

We regularly perform Music and plays at events in the local and wider community. Check us out on social media for performance updates and events!

Croesawu Ymddangosiad Y Celfyddydau Cymunedol.

Rydym yn darparu gweithdai prosiectau, cerddoriaeth a pherfformio celfyddydol yn y gymuned. Cynnigir cyfleoedd i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn amgylchedd hwylus, ddiogel a chyfeillgar .

Mae’r gwasanaethau yn agored i bawb. Rydym yn arbenigo mewn trawstoriad o bobl sy’n delio gydag anhawsterau Awstistiaeth ar y sbectrwm, anawsterau iechyd meddwl, anhawsterau emosiynol neu ymddygiad, anhawsterau dysgu a synhwyredd neu wahaniaethau.

Rydym yn deall fod pawb yn unigryw, gan barchu pawb o ran pwy ydynt dim ots beth yw eu sefyllfaoedd personol yn eu bywydau. Rydym yn sylweddoli fod angen cefnogi pobl yn eu lles drwy fagu hyder a thrwy sgiliau cyfarthrebu.

Ein gweledigaeth yw eich bod chi’n arloesi ac yn darganfod eich talentau a’ch diddordebau drwy deimlo’n dda amdanoch chi’ch hun. Defnyddiwn gerddoriaeth a chelfyddydau perfformio a chreadigol drwy gynnwys cyrsiau penodedig i oedolion, cerddoriaeth rhyngweithiol, sesiynau a gweithdai mewn Band, Recordio Sŵn, ysgrifennu creadigol, Drama, Actio a chreu Ffilm.

Darpareir ein gweithdai cyfarthrebu creadigol ein hunain, gan ymglymu y rhai sy’n cael profiadau gwahaniaethau corfforol a chorfforol i gymryd rhan mewn gweithdai a chyrsiau technoleg cerdd.

Rydym yn aml yn perfformio cerddoriaeth mewn digwyddiadau lleol ac ehangach yn y gymuned. Ewch ar ein cyfryngau cymdeithasol er mwyn dilyn ein digwyddiadau diweddaraf!