Accredited Music & Drama Courses

adult learning north wales
Emerge Community Arts work with Addysg Oedolion Cymru/Adult Learning Wales to deliver accredited Interactive Music and Drama course’s for Adults in Flintshire and Wrexham. Courses run throughout the year during term time 10am-3pm. It’s an opportunity to be social and make new friends, express yourself,write your own plays and be part of a band who write songs and melodies and sing, learn to play instruments such as a drum kit, keyboard or guitar.

The workshops are a great way to develop your sense of well-being, self confidence and communication skills. We regularly perform out in the local and wider community at festivals and Gigs.

For regular updates on our projects see our Facebook page.

Contact us for more information on how to book a place. There is an opportunity to attend a taster session to see if it is something you might enjoy and meet our learners and tutors.

You can do this via our contact page or e-mail: info@emerge.org.uk, Tel: 07828133467

Cyrsiau Cerddoriaeth a Drama Achrededig

Mae Emerge Community Arts yn cyd-weithio gydag Addysg Oedolion Cymru er mwyn darparu cyrsiau rhyngweithiol Cerddoriaeth a Drama ar gyfer Oedolion yn Sîr y Fflint a Wrecsam. Rhedir y cyrsiau drwy’r flwyddyn dymhorol o 10am tan 3pm. Mae’r cyrsiau hyn yn gyfle i fod yn gymdeithasol gan wneud ffrindiau newydd, yn gyfle o fyynegi eich hun yn bersonol a chreadigol, ysgrifennnu eich dramau’ch hunain a chael cymryd rhan o fod mewn bandiau sy’n cyfansoddi geiriau a’u melodiau eu hunain. Mae’n gyfle i ganu a chael chwarae offerynnau fel citiau drymiau, allweddellau neu gitâr.
Mae’r gweithdai yn ffordd wych i ddatblygu lles eich hunain, hunan hyder a’ch sgiliau cyfarthrebu. Rydym yn perfformio yn y gymuned leol a thu hwnt mewn gwyliau a Gigiau.

Dilynwch ein tudalen Facebook ar gyfer ein newyddion diweddaraf.

Cysylltwch gyda ni ar gyfer mwy o wybodaeth i archebu lle. Er mwyn dewis eich cwrs/cyrsiau delfrydol mae cyfleoedd i fynychu sesiynau blasu ynghynt yn ogystal a chyfarfod ein tiwtoriaid a’n dysgwyr.

Rydych yn gallu gwneud hyn drwy gysylltu drwy ein tudalen gyswllt neu drwy e-bost sef: info@emerge.org.uk neu drwy ffonio’r rhif yma: 07828133467.