Interactive Music & Drama Courses

adult learning north wales
Emerge Community Arts work with Adult Learning Wales to deliver accredited Interactive Music and Drama course’s for Adults. Courses run throughout the year. It’s a great opportunity to make new friends, write your own plays around a theme chosen by your group, be part of a band who write songs and melodies and learn to play instruments such as a drum kit, keyboard or guitar. We regularly perform in the local and wider community at festivals and Gigs.

For regular updates on our projects see our Facebook page.

 Cyrsiau rhyngweithiol

Mae Emerge Community Arts yn cyd-weithio gydag Addysg Oedolion Cymru er mwyn darparu cyrsiau rhyngweithiol Cerddoriaeth a Drama ar gyfer Oedolion yn Sîr y Fflint a Wrecsam. Rhedir y cyrsiau drwy’r flwyddyn tymhorol. Mae’r cyrsiau hyn yn gyfle i wneud ffrindiau newydd, ysgrifennnu eich dramau’ch hunain, cymryd rhan o fod mewn bandiau sy’n cyfansoddi geiriau a’u melodiau eu hunain. Mae’n gyfle i ganu a chael chwarae offerynnau fel citiau drymiau, allweddellau neu’r gitar.
Rydym yn perfformio yn y gymuned leol a thu hwnt mewn gwyliau a Gigiau.

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau, dilynwch ein tudalen Facebook.