Professional Music & Performing Arts Workshops

adult learning north wales
Are you looking for music, creative and performing arts workshops for your school, or community centre or day service provision? Or would you like to set up a new project for people in your area. We work in a wide variety of settings and deliver across the North West UK. If you are interested in finding out more please get in touch.

Social Prescribing

We offer activities that support people’s health and well-being – get in touch for more information.
Are you looking for music, creative and performing arts workshops for your school, or community centre or day service provision? Or would you like to set up a new project for people in your area. We work in a wide variety of settings and deliver across the North West UK. If you are interested in finding out more please get in touch.

Gweithdai Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Mae Emerge Community Arts yn cyd-weithio gydag Addysg Oedolion Cymru.

A rydych chi yn chwilio am weithdai cerddoriaeth, celfyddydau perfformio neu gyrsiau trwy dydd ar gyfer eich hysgol neu ganolfan cymunedol? Neu a fyddech chi’n hoff o sefydlu prosiect newydd ar gyfer pobl yn eich hardal. Rydym yn gweithio ar gyrsiau ar draws gogledd ddwyrain Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Plis cysylltwch os oes diddordeb gwybod mwy.

I weithwyr professiynol

social prescribing? Rydyn ni’n cynnig gweithgareddau sydd yn cefnogi iechyd a lles pobl – cysylltwch am fwy o wybodaeth. Ydych chi’n edrych am weithdai cerddoriaeth, celfyddau perfformio a chreadigol i’ch ysgol neu ganolfan cymunedol neu ddarparwyr gwasanaeth dydd? Neu hoffech chi sefydlu prosiect newydd i bobl yn eich ardal chi? Rhydyn ni’n gweithio o fewn amrediad eang o leoliadau ac yn darparu gwasanaeth ledled Gogledd Orllewin Prydain. Am wybodaeth pellach, cysylltwch a (with roof on) ni.