One-To-One Music Workshops

adult learning north wales
We offer tailored services to meet individuals needs. We work in peoples homes doing 1-1 music workshops including working with people who are unable to access the community due to illness and we work with the person using music as a way to engage and encourage social interaction. We offer music technology sessions, guitar, bass lessons.

Get in touch for more information on our services.

Gweithdai Cerddorol un-i-un

Rydym yn cynnig gwasanaeth sy’n cyrraedd buddianau unigol. Cynhelir gweithdai cerddorol un-i-un mewn Cartrefi’r Henoed yn ogystal a gweithio â phobl sydd ddim yn gallu cael mynediad at y gymuned ehangach oherwydd salwch. Rydym yn gweithio gyda’r person drwy ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd i annog a chlymu rhyngweithiad gymdeithasol. Darpareir sesiynau technoleg cerdd, gitar a gitar fâs.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau.